Dziś pojawiła się nowa aktualizacja Joomla. Poprawka oznaczona numerem 3.8.3 wprowadza szereg usprawnień oraz możliwość współpracy z PHP 7.2. Wszystkie strony Klientów Amberio zostały już zaktualizowane.

Więcej o wprowadzonych zmianach

  • Obsługa wielu źródeł pobierania na serwerach aktualizacji
  • Kompatybilność z PHP 7.2
  • Poprawka w podstawowym edytorze TinyMCE 4.5.8
  • Wielojęzyczność: poprawka zmniejszająca liczbę duplikatów zapytań
  • Wielojęzyczność: poprawianie wyświetlania pól, gdy dany element jest ustawiony na ALL
  • Wyeliminowanie błędne działanie wtyczki wyszukiwania treści dla dużych witryn z niestandardowymi polami

Więcej informacji pod adresem.